Varför?

Tänk er följande: en stadsdel med mycket människor i rörelse. En stadsdel där arkitekter, reklamare och designers delar rum med konstnärer, musiker, skådespelare, filmproducenter eller dansare. Tänk er trottoarer som är fyllda av innovativa, hållbara och ekologiska kaféer, barer och restauranger. Om kvällarna hörs det dova ljudet av basslingor som ekar mellan husens fasader från en historisk men samtidigt modern stadsscen. Tänk er en stadsdel där man andas innovation, kreativitet och framtidsanda bara av att gå runt i stadsdelen. Tänk er det, tänk er det nu i Södertälje. Visst är det svårt att föreställa sig en sådan urban och modern stadsdel i vårt Södertälje? Men vi tror att vi är i ett läge då vi verkligen kan skapa den här stadsdelen. En ny framtid, en ny tillväxt och ett nytt sätt att se på Södertälje.

Genom att strategiskt skapa förutsättningar för de kreativa näringarna att samlas på ett och samma ställe, låta konstnärer öppna ateljéer eller varför inte våga prova öppna en nattklubb i stadsdelen. Små steg leder till stora ting.

Om tjugo år har vi en modern och pulserande stadsdel dit tusentals människor har flyttat och som ännu fler pendlar till för att jobba och där nya kreativa internationella företag har skapats och växt till sig. Södertälje har blivit ett mecka för kreativitet både i Sverige, Europa och världen. Med ledande forskning inom område och inom entreprenörskap. Samtidigt har Gjuteriet blivit en av Europas populäraste scener dit artisterna står i kö för att få spela på för sin historia, ljud och rymd. En fantastisk stadsdel som bygger helt enkelt på människors naturliga nyfikenhet för det okända och möjliggjort tack vare smarta strategiska beslut tagna gemensamt mellan näringslivet och Södertälje kommun. Det är med det här det nya Södertälje börjar. Det är med det här förslaget vi kan slå oss på bröstet och säga: det här är vårt Södertälje, det här är framtiden.

Vi vet att det här kan hända. Vi är på. Är ni?

- Kreativitet är framtidens vapen


Vilka är de kreativa näringarna?

Det finns ingen officiell definition över vilka de kreativa näringarna är. Men vi har utgått från European Statistical System Network on Culture – ESSnet som är det mest officiella vi kan komma på europeisk nivå. ESSnet har smalat av sektorn till näringar utan att lyfta specifikt underleverantörer, vilket flera andra definitioner gör. Men ESSnet definition är jämförbar med hela Europas statistik databanker för att läsa av tillväxttakten inom specifika branscher genom så kallade SNI-koder. Därför väljer vi att följa den definitionen. Till höger ser ni vilka näringar som klassas som de kreativa näringarna.

 • Arkitektur
 • Konst
 • Bibliotek, museum och kulturarv
 • Konsthantverk
 • Dataspel och ny media
 • Media
 • Design
 • Musik
 • Film
 • Reklam
 • Fotografi
 • Tryckt media
 • Förslaget

  Gjuteriet

  Stockholms modernaste kulturcentra. Hit väljer svenska och internationella artister att lägga sina spelningar på.

  Campus Telge

  En flytt av Campus Telge till område sätter en akademisk prägel på stadsdelen. Det skapar liv med tusentals studenter som bor och pluggar i område. En ny form av nattliv skapas och studentkåren på Campus Telge har möjlighet att utveckla sin verksamhet och utbud för sina studenter i moderna och flexibla lokaler.

  Start-up byggnad

  “Strykjärnet”, Södertäljes eget Flat Iron Building som huserar ett kontorshotell för uppstartsföretag. Drivhuset, Nyföretagarcentrum, IUC, kommunens näringslivskontor och övriga organisationer som stöttar andra att starta eget har också sina lokaler i huset tillsammans med ett publikt café där allmänheten kan komma in och diskutera sina företagaridéer över en kaffe med dessa organisationer eller företagare som jobbar i huset.

  Kronstrandsplatsen

  “Kronstrandsplatsen”, en mötes och handelsplats med lokaler i gatuplan, både utefter Astra backen och Kronstrandsgatan, men också i ett diagonalt stråk mot Telges huvudkontor. Bostäder över handelslokalerna.

  Newtons park

  En hyllning till Isaac Newton. Parken är för alla som vill inspireras, utvecklas och bara koppla av. Runt om i parken hittar man olika sorters äppelträd.

  Studentbostäder

  Ett stenkast från Campus Telge har vi moderna studentbostäder med stadsvillakaraktär. Bostäderna är hållbara och arkitektoniskt utmanande samtidigt som man håller nere på kostnaderna för att på så sätt erbjuda attraktiva studentbostäder.

  Kårhus alternativt Saluhall

  Nytt modernt och flexibelt kårhus med möjlighet till dygnet runt verksamhet alternativt en saluhall av högsta kvalité. Med ekologiska och när(här)odlade produkter från närområdet.

  Live & Work

  Live & Work gata, möjlighet till att driva verksamhet i gatuplan med bostad ovanför. Detta blir en förlängning av Kronstrandsgatan, som tar fomen av ett öst-västligt gångstråk som binder samman Gjuteriet och forskargatan med Mälarhamnen. Hela stråket blir ett aktivitetsstråk med handel, nöje och kulturfunktioner på båda sidor och i båda slutpunkterna.

  Bostäder och handelslokaler

  Bostäder och kontor över handelslokaler i gatuplan utefter Storgatan. Det högre huset, tillsammans med kontorshuset i 2, markerar porten in till den nya stadsdelen och drar fotgängare från torget.

  Parkeringshus med studentbostäder

  Studentbostäder utefter ett automatiserat p-garage. Kontor i fristående punkthus och urban odling på p-garagets tak.

  Grändgatan

  “Grändgatan” en diagonal gångförbindelse med handel i gatuplan och bostäder över. Mot gatan följer bebyggelsen det existerande gatunätet men i gränden blir formen mer uppbruten.

  Konstnärsateljéer

  Konstnärsateljéer i gamla Södertäljes Bryggerier. Här kan konstnärer, grafiker, musiker etc. hyra ateljé till ett väldigt fördelaktigt pris.

  Hotell

  Hotell i Astras huvudkontor. Fantastiskt läge vid Mälarhamnen som drar både Södertäljeturister och besökare till the biomedcampus som uppstått i AstraZenecas gamla forskarlokaler.

  Kanalpromenad med caféer/barer

  Södertäljes kanal är en av de mest bortkastade diamanterna vi har. Här tar vi vara på möjligheterna och skapar ett stråk med caféer och loungbarer som lockar folk till ett modernt och urbant socialt liv. Under sommaren lägger stora och små båtar till innan de åker vidare.

  Bryggeri

  Södertälje Bryggerier, lokalt microbryggeri som återupprättar Södertäljes bryggartraditioner både i Sverige och ute i världen.


  Steg för steg kommer stadsdelen att börja leva sitt eget liv och utveckla sig själv genom att skapa en attraktiv miljö för företagare att ha sitt företag kommer att leda till nyetableringar och tillväxt. Detta lockar även människor att flytta till stadsdelen, underleverantörer, entreprenörer som vill driva restauranger eller barer som riktar sig till människor som jobbar inom den här branschen.

  Förslaget grundar sig i människans naturliga nyfikenhet för det okända, det abstrakta – Kreativiteten. Alla vill vara och alla kan vara kreativa. 

Området runt Snäckviken i Södertälje har ett historiskt perfekt läge att bli den nya tillväxtmotorn för Södertälje, en som bygger på människors vilja att utforska, utveckla och bygga på något nytt. I stadsdelen samlar man de kreativa näringarna som redan finns i Södertälje och skapar på så sätt skapar man ett kluster för näringen. Företag inom samma näring stöttar, utvecklar och inspirerar varandra. Det är – enligt oss – en avgörande faktor för att skapa hållbar tillväxt och nybyggaranda i en stadsdel.
  En flytt av Campus Telge är viktigt dels för att skapa förutsättningar för expansion av själva skolan men även för att sätta en akademisk prägel över stadsdelen. Att ha ett modernt och större campus leder till att även fler studenter börjar på skolan och flyttar till Södertälje. Dessa studenter vill ha prisvärda studentbostäder i närheten av campuset och självklart vill de ha ett attraktivt nattliv som binder samman ”campusvärlden” med övriga unga människor i Södertälje. En sådan miljö kan skapas i stadsdelen.

  Ladda hem högupplösta bilder av förslaget här.(ca 100mb)

  Stadsdelens hjärta, Gjuteriet.

  Framtidsfabriken


  Gjuteriet bör bli ett centrum för kreativitet, inte bara i Södertälje men för hela Sverige. Det är till Gjuteriet man refererar till när man pratar om de senaste formerna av modern scenkonst, musikkonserter och teater. Här har Södertälje teateramatörer – STA sin nya scen, här huserar Molto med sina större konserter och en hel rad andra lokala föreningar och organisationer verkar under ett och samma tak.
  Alla studieförbund i Södertälje är med och driver huset genom att det kommunala studieförbudsbidraget förmedlas rättvist utifrån antalet aktiviteter genomförda i Gjuteriet.

  Mitt i stadsdelen finns en gammal gjuteribyggnad med en vacker skorsten som profilerar det gamla industrilandskapet. Hela byggnaden är i tegel och är ett bevis på alla de män och kvinnor som byggde upp Södertälje och dess framtid. En byggnad som visar vad Södertälje var och skulle bli – en arbetarstad. Snart har hundra år gått sedan gjuteriet stängde sin verksamhet och byggnaden har stått tom i väldigt många år. Vårt förslag kring Kreativa Södertälje kretsar till stor del kring den här byggnaden. Vi föreslår att huset bevaras och utvecklas samt att stafettpinnen ges till stadens unga generation för att låta de forma husets framtid och att göra det möjligt för Södertäljes invånare om 100 år att kunna berätta med stolthet kring vad som gjordes under Södertäljes industriepok. Det är vårt ansvar att bevara de få byggnaderna som vi faktiskt har kvar idag.

  Gjuteriet behövs i Södertälje. Redan idag är det brist på replokaler både för musik och dans. Vi ser en total brist på ateljeer för konstnärer som bara vill experimentera med färg. Vi saknar en scen för musikkonseter som håller en god standard och det saknas en scen som Södertälje kan säga är deras. Gjuteriet kan bli det. Gjuteriet kan bli allas hjärta, inte bara stadsdelens. Här växer nästa Björn Borg upp, men istället för tennis så spelar hen gitarr, dansar eller kanske målar fantastiska tavlor. Det här är nästa generations garageport.

  Ladda hem högupplösta bilder av förslaget här. (ca 100mb)

  Siffrorna

  Vad innebär det?

  Det är svårt att få en bra överblick vad det här kan leda till. Vad en stadsdel som denna kan bidra med ekonomiskt. Men om man ser på den nationella nivån och hur mycket pengar den kreativa näringen omsätter och hur många jobb den skapar så kan man få ett hum om hur mycket det skulle kunna innebära för Södertälje om en sådan marknad fick plats att testa sig fram och växa här. Tänk er om Södertälje bara skulle kunna ta 5% av jobben, det är 7300 arbetstillfällen. Det är ungefär hur många Scania har anställda. Till höger ser ni de svenska siffrorna.

  När det gäller hur stora ytor vårt förslag täcker in så är det följande som gäller.

 • 23 653 m2 – bostäder (ca 591 ettor på 40kvm)
 • 8500 m2 – kontorsytor
 • 7045 m2 – handel
 • 1800 m2 – live & work lokaler
 • 6500 m2 – ytor för gallerier/ateljéer
 • 6800 m2 – hotell
  • Siffror i korthet*
   ANSTÄLLDA
   Drygt 146 000 personer är anställda inom de kulturella och kreativanäringarna i Sverige. Det kan jämföras med fordonsindustrin som anställer cirka 120 000 i Sverige.

   FÖRETAGANDE
   117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativanäringarna och antalet ökade med i genomsnitt 5,4 procent per årmellan 2008 och 2010. Nästan 83 procent av företagen är enmansföretag och 98 procent har 0–9 anställda. Endast 0,1 procent av företagen har 200 anställda eller fler.

   BIDRAG TILL BNP
   De kulturella och kreativa näringarna bidrog 2010 med 3,3 procent av Sveriges BNP.

   OMSÄTTNING
   De kulturella och kreativa näringarna sålde för 285 miljarder kronor i Sverige 2010* Från rapporten KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA 2012 framtagen av Volante.  

  Diskutera

  Vad tycker du? Kom med din åsikt!

  Vi är väldigt intresserade av att höra din åsikt om förslaget. Vad kan vi ändra? Vad saknas? För att kommentera måste du vara inloggad på Facebook. Har du inte facebook men vill ändå komma med dina åsikter? Tveka inte att maila oss info@molto.se. Det här är vår stad, det är vår framtid – därför är det viktigt att vi är med och utvecklar den.

  Påverka

  Hjälp oss att göra förslaget till en verklighet!

  Genom formuläret till höger kontaktar du enkelt de ansvariga politiker. Läs brevet som du kan skriva under. Om du känner att det är precis du tycker då kan du skriva under genom att fylla i ditt för- och efternamn samt din e-postadress och sedan klicka på skicka. Meddelandet kommer då att nå alla kommunalråd.

  Här nedan hittar du alla kommunalråd, både i den styrande majoriteten men även i oppositionen. Ring dem, smsa eller bara boka en tid med dem. Det är deras jobb att lyssna på dig som medborgare i Södertälje. Du kan också skriva ett medborgarförslag eller fråga där du stöttar förslaget, det gör du här.

  Boel Godner (S)


  Boel Godner (S)
  Kommunstyrelsens ordförande
  Tel: 08-523 068 65
  E-post: boel.godner@sodertalje.se

  Elof Hansjons (S)


  Elof Hansjons (S)
  Kommunalråd
  Tel: 08-523 025 78
  E-post: elof.hansjons@sodertalje.se

  Ewa Lofvar Konradsson (MP)


  Ewa Lofvar Konradsson (MP)
  Kommunalråd
  Tel: 08-523 064 30
  E-post: ewa.konradsson@sodertalje.se

  Staffan Norberg (V)


  Staffan Norberg (V)
  Kommunalråd
  Tel: 08-523 037 21
  E-post: staffan.Norberg@sodertalje.se

  Marita Lärnestad (M)


  Marita Lärnestad (M)
  Kommunalråd i opposition
  Tel: 08-523 037 17
  E-post: marita.larnestad@sodertalje.se

  Mats Siljebrand (FP)


  Mats Siljebrand (FP)
  Kommunalråd i opposition
  Tel: 08-523 037 22
  E-post: mats.siljebrand@sodertalje.se

  Veronica Westergård (KD)


  Veronica Westergård (KD)
  Kommunalråd i opposition
  Tel: 08-523 068 93
  E-post: veronica.westergard@sodertalje.se

  Tage Gripenstam (C)


  Tage Gripenstam (C)
  Kommunalråd i opposition
  Tel: 08-523 037 03
  E-post: tage.gripenstam@sodertalje.se

  Twittra – #sdtljftw

   Vi ligger bakom förslaget

    

           

   Förslaget har tagits fram helt ideellt av alla parter. Av en enkel anledning: vi vill se Södertälje utvecklas och bli den stad den förtjänar att bli. Vi vet att Kreativitet är framtidens vapen.