Förslaget

Gjuteriet

Stockholms modernaste kulturcentra. Hit väljer svenska och internationella artister att lägga sina spelningar på.

Campus Telge

En flytt av Campus Telge till område sätter en akademisk prägel på stadsdelen. Det skapar liv med tusentals studenter som bor och pluggar i område. En ny form av nattliv skapas och studentkåren på Campus Telge har möjlighet att utveckla sin verksamhet och utbud för sina studenter i moderna och flexibla lokaler.

Start-up byggnad

“Strykjärnet”, Södertäljes eget Flat Iron Building som huserar ett kontorshotell för uppstartsföretag. Drivhuset, Nyföretagarcentrum, IUC, kommunens näringslivskontor och övriga organisationer som stöttar andra att starta eget har också sina lokaler i huset tillsammans med ett publikt café där allmänheten kan komma in och diskutera sina företagaridéer över en kaffe med dessa organisationer eller företagare som jobbar i huset.

Kronstrandsplatsen

“Kronstrandsplatsen”, en mötes och handelsplats med lokaler i gatuplan, både utefter Astra backen och Kronstrandsgatan, men också i ett diagonalt stråk mot Telges huvudkontor. Bostäder över handelslokalerna.

Newtons park

En hyllning till Isaac Newton. Parken är för alla som vill inspireras, utvecklas och bara koppla av. Runt om i parken hittar man olika sorters äppelträd.

Studentbostäder

Ett stenkast från Campus Telge har vi moderna studentbostäder med stadsvillakaraktär. Bostäderna är hållbara och arkitektoniskt utmanande samtidigt som man håller nere på kostnaderna för att på så sätt erbjuda attraktiva studentbostäder.

Kårhus alternativt Saluhall

Nytt modernt och flexibelt kårhus med möjlighet till dygnet runt verksamhet alternativt en saluhall av högsta kvalité. Med ekologiska och när(här)odlade produkter från närområdet.

Live & Work

Live & Work gata, möjlighet till att driva verksamhet i gatuplan med bostad ovanför. Detta blir en förlängning av Kronstrandsgatan, som tar fomen av ett öst-västligt gångstråk som binder samman Gjuteriet och forskargatan med Mälarhamnen. Hela stråket blir ett aktivitetsstråk med handel, nöje och kulturfunktioner på båda sidor och i båda slutpunkterna.

Bostäder och handelslokaler

Bostäder och kontor över handelslokaler i gatuplan utefter Storgatan. Det högre huset, tillsammans med kontorshuset i 2, markerar porten in till den nya stadsdelen och drar fotgängare från torget.

Parkeringshus med studentbostäder

Studentbostäder utefter ett automatiserat p-garage. Kontor i fristående punkthus och urban odling på p-garagets tak.

Grändgatan

“Grändgatan” en diagonal gångförbindelse med handel i gatuplan och bostäder över. Mot gatan följer bebyggelsen det existerande gatunätet men i gränden blir formen mer uppbruten.

Konstnärsateljéer

Konstnärsateljéer i gamla Södertäljes Bryggerier. Här kan konstnärer, grafiker, musiker etc. hyra ateljé till ett väldigt fördelaktigt pris.

Hotell

Hotell i Astras huvudkontor. Fantastiskt läge vid Mälarhamnen som drar både Södertäljeturister och besökare till the biomedcampus som uppstått i AstraZenecas gamla forskarlokaler.

Kanalpromenad med caféer/barer

Södertäljes kanal är en av de mest bortkastade diamanterna vi har. Här tar vi vara på möjligheterna och skapar ett stråk med caféer och loungbarer som lockar folk till ett modernt och urbant socialt liv. Under sommaren lägger stora och små båtar till innan de åker vidare.

Bryggeri

Södertälje Bryggerier, lokalt microbryggeri som återupprättar Södertäljes bryggartraditioner både i Sverige och ute i världen.


Steg för steg kommer stadsdelen att börja leva sitt eget liv och utveckla sig själv genom att skapa en attraktiv miljö för företagare att ha sitt företag kommer att leda till nyetableringar och tillväxt. Detta lockar även människor att flytta till stadsdelen, underleverantörer, entreprenörer som vill driva restauranger eller barer som riktar sig till människor som jobbar inom den här branschen.

Förslaget grundar sig i människans naturliga nyfikenhet för det okända, det abstrakta – Kreativiteten. Alla vill vara och alla kan vara kreativa. 

Området runt Snäckviken i Södertälje har ett historiskt perfekt läge att bli den nya tillväxtmotorn för Södertälje, en som bygger på människors vilja att utforska, utveckla och bygga på något nytt. I stadsdelen samlar man de kreativa näringarna som redan finns i Södertälje och skapar på så sätt skapar man ett kluster för näringen. Företag inom samma näring stöttar, utvecklar och inspirerar varandra. Det är – enligt oss – en avgörande faktor för att skapa hållbar tillväxt och nybyggaranda i en stadsdel.
En flytt av Campus Telge är viktigt dels för att skapa förutsättningar för expansion av själva skolan men även för att sätta en akademisk prägel över stadsdelen. Att ha ett modernt och större campus leder till att även fler studenter börjar på skolan och flyttar till Södertälje. Dessa studenter vill ha prisvärda studentbostäder i närheten av campuset och självklart vill de ha ett attraktivt nattliv som binder samman ”campusvärlden” med övriga unga människor i Södertälje. En sådan miljö kan skapas i stadsdelen.

Ladda hem högupplösta bilder av förslaget här.(ca 100mb)

Stadsdelens hjärta, Gjuteriet.

Framtidsfabriken


Gjuteriet bör bli ett centrum för kreativitet, inte bara i Södertälje men för hela Sverige. Det är till Gjuteriet man refererar till när man pratar om de senaste formerna av modern scenkonst, musikkonserter och teater. Här har Södertälje teateramatörer – STA sin nya scen, här huserar Molto med sina större konserter och en hel rad andra lokala föreningar och organisationer verkar under ett och samma tak.
Alla studieförbund i Södertälje är med och driver huset genom att det kommunala studieförbudsbidraget förmedlas rättvist utifrån antalet aktiviteter genomförda i Gjuteriet.

Mitt i stadsdelen finns en gammal gjuteribyggnad med en vacker skorsten som profilerar det gamla industrilandskapet. Hela byggnaden är i tegel och är ett bevis på alla de män och kvinnor som byggde upp Södertälje och dess framtid. En byggnad som visar vad Södertälje var och skulle bli – en arbetarstad. Snart har hundra år gått sedan gjuteriet stängde sin verksamhet och byggnaden har stått tom i väldigt många år. Vårt förslag kring Kreativa Södertälje kretsar till stor del kring den här byggnaden. Vi föreslår att huset bevaras och utvecklas samt att stafettpinnen ges till stadens unga generation för att låta de forma husets framtid och att göra det möjligt för Södertäljes invånare om 100 år att kunna berätta med stolthet kring vad som gjordes under Södertäljes industriepok. Det är vårt ansvar att bevara de få byggnaderna som vi faktiskt har kvar idag.

Gjuteriet behövs i Södertälje. Redan idag är det brist på replokaler både för musik och dans. Vi ser en total brist på ateljeer för konstnärer som bara vill experimentera med färg. Vi saknar en scen för musikkonseter som håller en god standard och det saknas en scen som Södertälje kan säga är deras. Gjuteriet kan bli det. Gjuteriet kan bli allas hjärta, inte bara stadsdelens. Här växer nästa Björn Borg upp, men istället för tennis så spelar hen gitarr, dansar eller kanske målar fantastiska tavlor. Det här är nästa generations garageport.

Ladda hem högupplösta bilder av förslaget här. (ca 100mb)