Siffrorna

Vad innebär det?

Det är svårt att få en bra överblick vad det här kan leda till. Vad en stadsdel som denna kan bidra med ekonomiskt. Men om man ser på den nationella nivån och hur mycket pengar den kreativa näringen omsätter och hur många jobb den skapar så kan man få ett hum om hur mycket det skulle kunna innebära för Södertälje om en sådan marknad fick plats att testa sig fram och växa här. Tänk er om Södertälje bara skulle kunna ta 5% av jobben, det är 7300 arbetstillfällen. Det är ungefär hur många Scania har anställda. Till höger ser ni de svenska siffrorna.

När det gäller hur stora ytor vårt förslag täcker in så är det följande som gäller.

 • 23 653 m2 – bostäder (ca 591 ettor på 40kvm)
 • 8500 m2 – kontorsytor
 • 7045 m2 – handel
 • 1800 m2 – live & work lokaler
 • 6500 m2 – ytor för gallerier/ateljéer
 • 6800 m2 – hotell
  • Siffror i korthet*
   ANSTÄLLDA
   Drygt 146 000 personer är anställda inom de kulturella och kreativanäringarna i Sverige. Det kan jämföras med fordonsindustrin som anställer cirka 120 000 i Sverige.

   FÖRETAGANDE
   117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativanäringarna och antalet ökade med i genomsnitt 5,4 procent per årmellan 2008 och 2010. Nästan 83 procent av företagen är enmansföretag och 98 procent har 0–9 anställda. Endast 0,1 procent av företagen har 200 anställda eller fler.

   BIDRAG TILL BNP
   De kulturella och kreativa näringarna bidrog 2010 med 3,3 procent av Sveriges BNP.

   OMSÄTTNING
   De kulturella och kreativa näringarna sålde för 285 miljarder kronor i Sverige 2010* Från rapporten KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGARNA 2012 framtagen av Volante.